dongbinbin-cio43

dongbinbin-cio01

dongbinbin-cio02

dongbinbin-cio03

dongbinbin-cio04

dongbinbin-cio05

dongbinbin-cio06

dongbinbin-cio07

dongbinbin-cio08

dongbinbin-cio09

dongbinbin-cio10

dongbinbin-cio11

dongbinbin-cio12

dongbinbin-cio13

dongbinbin-cio14

dongbinbin-cio15

dongbinbin-cio16

dongbinbin-cio17

dongbinbin-cio18

dongbinbin-cio19

dongbinbin-cio20

dongbinbin-cio21

dongbinbin-cio22

dongbinbin-cio23

dongbinbin-cio24

dongbinbin-cio25

dongbinbin-cio26

dongbinbin-cio27

dongbinbin-cio28

dongbinbin-cio29

dongbinbin-cio30

dongbinbin-cio31

dongbinbin-cio32

dongbinbin-cio33

dongbinbin-cio34

dongbinbin-cio35

dongbinbin-cio36

dongbinbin-cio37

dongbinbin-cio38

dongbinbin-cio39

dongbinbin-cio40

dongbinbin-cio41

dongbinbin-cio42

dongbinbin-cio44

dongbinbin-cio45

dongbinbin-cio46

dongbinbin-cio47

dongbinbin-cio48

dongbinbin-cio49

dongbinbin-cio50

dongbinbin-cio51

dongbinbin-cio52

dongbinbin-cio53

dongbinbin-cio54

dongbinbin-cio55

dongbinbin-cio56

dongbinbin-cio57

dongbinbin-cio58

dongbinbin-cio59

dongbinbin-cio60

dongbinbin-cio61

dongbinbin-cio62

dongbinbin-cio63

dongbinbin-cio64

dongbinbin-cio65

dongbinbin-cio66

dongbinbin-cio67

dongbinbin-cio68

客户名称:董女士
申请类别:加拿大联邦技术移民
申请结果:通过
申请周期:2012年–2013年
董女士,1984年出生,已婚,在澳大利亚获得管理学学士学位,后就读英国的Loughborough大学,获得媒体学硕士学位,在某保险公司担任大客服服务与市场分析工作。其工作背景完全符合当时的加拿大紧缺职业技术移民。在2012年年初递交材料,在2012年5月份在香港领事馆参加面试通过,同时获得体检表。在2013年年初入境加拿大,成为加拿大永久居民。。。。。。图片中的内容包括董女士申请移民的所有递交的文件。