songlei-hk54

songlei-hk01

songlei-hk02

songlei-hk03

songlei-hk04

songlei-hk05

songlei-hk06

songlei-hk07

songlei-hk08

songlei-hk09

songlei-hk10

songlei-hk11

songlei-hk12

songlei-hk13

songlei-hk14

songlei-hk15

songlei-hk16

songlei-hk17

songlei-hk18

songlei-hk19

songlei-hk20

songlei-hk21

songlei-hk22

songlei-hk23

songlei-hk24

songlei-hk25

songlei-hk26

songlei-hk27

songlei-hk28

songlei-hk29

songlei-hk30

songlei-hk31

songlei-hk32

songlei-hk33

songlei-hk34

songlei-hk35

songlei-hk36

songlei-hk37

songlei-hk38

songlei-hk39

songlei-hk40

songlei-hk41

songlei-hk42

songlei-hk43

songlei-hk44

songlei-hk45

songlei-hk46

songlei-hk47

songlei-hk48

songlei-hk49

songlei-hk50

songlei-hk51

songlei-hk52

songlei-hk53

songlei-hk55

songlei-hk56

songlei-hk57

songlei-hk58

songlei-hk59

songlei-hk60

songlei-hk61

songlei-hk62

客户名称:宋先生
申请类别:加拿大技术移民
申请结果:通过
申请周期:2010年10月-2012年11月
宋先生,1983年出生,2002-2006年中国石油大学北京分校就读,获得电子信息工程专业学士学位,毕业之后先在中油测井工作,后在道达尔勘探与生产有限责任公司,在申请加拿大移民之前在壳牌中国担任Completion engineer,2010年开始申请移民,2012年申请成功。。。。。。在本文中,我们提供了宋先生所有递交给加拿大香港领事馆的复审文件。。。。。。