xwm-33

xwm-01

xwm-02

xwm-03

xwm-04

xwm-05

xwm-06

xwm-07

xwm-08

xwm-09

xwm-10

xwm-11

xwm-12

xwm-13

xwm-14

xwm-15

xwm-16

xwm-17

xwm-18

xwm-19

xwm-20

xwm-21

xwm-22

xwm-23

xwm-24

xwm-25

xwm-26

xwm-27

xwm-28

xwm-29

xwm-30

xwm-31

xwm-32

xwm-34

xwm-35

xwm-36

xwm-37

xwm-38

xwm-39

xwm-40

xwm-41

xwm-42

xwm-43

xwm-44

xwm-45

xwm-46

xwm-47

xwm-48

xwm-49

xwm-50

xwm-51

xwm-52

xwm-53

xwm-54

xwm-55

xwm-56

xwm-57

xwm-58

xwm-59

xwm-60

xwm-61

xwm-62

xwm-63

xwm-64

xwm-65

xwm-66

xwm-67

xwm-68

xwm-69

xwm-70

xwm-71

xwm-72

xwm-73

xwm-74

xwm-75

客户名称:谢先生+于先生
申请类别:加拿大联邦技术移民
申请结果:通过
申请周期:2014年7月-2015年8月
谢先生,1980年出生,先后在复旦大学,昆明理工大学和香港中文大学就读,专业是工商管理和高级会计学。毕业之后在某跨国公司担任高级财务经理,工作经历完善,符合加拿大移民的要求,2014年7月开始递交完整的文件给加拿大移民部,不到一年的时间就获得了加拿大移民签证。由于是同性移民,我们帮助整理了完整的事实婚姻方面的证据,案件没有背景调查的情况下进展顺利。。。在本文中,我们提供了申请移民的所有的文件。。。。。