2

liyun-01

liyun-02

liyun-03

liyun-04

liyun-05

liyun-06

liyun-07

liyun-08

liyun-09

liyun-10

liyun-11

liyun-12

liyun-13

liyun-14

liyun-15

liyun-16

liyun-17

liyun-18

liyun-19

liyun-20

liyun-21

liyun-22

liyun-23

liyun-24

liyun-25

liyun-26

liyun-27

liyun-28

liyun-29

liyun-30

liyun-31

liyun-32

liyun-33

liyun-34

liyun-35

liyun-36

liyun-37

liyun-38

liyun-39

liyun-40

liyun-41

liyun-42

liyun-43

liyun-44

liyun-45

liyun-46

liyun-47

liyun-48

liyun-49

liyun-50

liyun-51

liyun-52

liyun-53

liyun-54

liyun-55

liyun-56

liyun-57

4

air

客户名称:李女士
申请类别:英国高科技移民
申请结果:通过
申请周期:2007年
李女士,1964年出生,1999年委托某中介公司办理加拿大技术移民,并连续拒签二次,后来先生申请的英国高技术移民,并在2005年赴英国,后来办理了二次赴英国团聚移民,但也遭到拒签。2007年委托我们再次办理,我们经过仔细研究英国移民签证,在2007年7月成功为李女士申请成功,后在英国申请绿卡,具体的背景请看这个内容http://www.yiminyi.com/refuse4cases/。。。本文中,提供了某中介公司前后二次帮助申请加拿大技术移民,但没有成功的所有拒签记录,后申请英国拒签二次的拒签记录,以及我们第五次为该客户申请英国高技术移民的签证。。。。。。