cic-40

cic-01

cic-02

cic-03

cic-04

cic-05

cic-06

cic-07

cic-08

cic-09

cic-10

cic-11

cic-12

cic-13

cic-14

cic-15

cic-16

cic-17

cic-18

cic-19

cic-20

cic-21

cic-22

cic-23

cic-24

cic-25

cic-26

cic-27

cic-28

cic-29

cic-30

cic-31

cic-32

cic-33

cic-34

cic-35

cic-36

cic-37

cic-38

cic-39

cic-41

cic-42

cic-43

cic-44

cic-45

cic-46

cic-47

cic-48

cic-49

cic-50

cic-51

cic-52

cic-53

cic-54

cic-55

cic-56

cic-57

cic-58

cic-59

cic-60

cic-61

cic-62

cic-63

cic-64

cic-65

cic-66

cic-67

cic-68

cic-69

cic-70

cic-71

cic-72

cic-73

cic-74

cic-75

cic-76

客户名称:严先生+李女士
申请类别:加拿大联邦技术移民
申请结果:通过
申请周期:2012年4月–2012年9月
严先生,1969年出生,湖北某市广播电视大学毕业,专业是工业电气自动化,申请移民之前在广东省东莞市某家私企业从事Carpenter Supervisor,工作经验丰富,完全符合当时的紧缺职业技术移民,我们详细帮助他们一家四口的所有的申请文件,并且一次性的递交到加拿大香港领事馆,收到初审之后仅仅3个月就收到了体检表,体检之后在9月份就收到了移民纸,并且在2013年年初入境加拿大,成为了加拿大永久居民。。。。。。在本成功案例中,展示了递交给加拿大香港领事馆的复审文件。。。