skilled-worker-cio-2009-21

skilled-worker-cio-2009-01

skilled-worker-cio-2009-02

skilled-worker-cio-2009-03

skilled-worker-cio-2009-04

skilled-worker-cio-2009-05

skilled-worker-cio-2009-06

skilled-worker-cio-2009-07

skilled-worker-cio-2009-08

skilled-worker-cio-2009-09

skilled-worker-cio-2009-10

skilled-worker-cio-2009-11

skilled-worker-cio-2009-12

skilled-worker-cio-2009-13

skilled-worker-cio-2009-14

skilled-worker-cio-2009-15

skilled-worker-cio-2009-16

skilled-worker-cio-2009-17

skilled-worker-cio-2009-18

skilled-worker-cio-2009-19

skilled-worker-cio-2009-20

skilled-worker-cio-2009-22

skilled-worker-cio-2009-23

客户名称:冯先生
申请类别:加拿大联邦技术移民
申请结果:通过
申请周期:2009年6月~2010年5月
冯先生,1994年在东北师范大学就读,1998年获得教育学学士学位,后在美国进修并获得教育学硕士学位。在2010年返回东北师范大学任教。2009年6月以大学老师申请加拿大技术移民,是38个紧缺职业之一。图片中的文件是他们夫妻递交的初审文件,在2010年5月得到签证。