xzy-cic57

xzy-cic01

xzy-cic02

xzy-cic03

xzy-cic04

xzy-cic05

xzy-cic06

xzy-cic07

xzy-cic08

xzy-cic09

xzy-cic10

xzy-cic11

xzy-cic12

xzy-cic13

xzy-cic14

xzy-cic15

xzy-cic16

xzy-cic17

xzy-cic18

xzy-cic19

xzy-cic20

xzy-cic21

xzy-cic22

xzy-cic23

xzy-cic24

xzy-cic25

xzy-cic26

xzy-cic27

xzy-cic28

xzy-cic29

xzy-cic30

xzy-cic31

xzy-cic32

xzy-cic33

xzy-cic34

xzy-cic35

xzy-cic36

xzy-cic37

xzy-cic38

xzy-cic39

xzy-cic40

xzy-cic41

xzy-cic42

xzy-cic43

xzy-cic44

xzy-cic45

xzy-cic46

xzy-cic47

xzy-cic48

xzy-cic49

xzy-cic50

xzy-cic51

xzy-cic52

xzy-cic53

xzy-cic54

xzy-cic55

xzy-cic56

xzy-cic58

xzy-cic59

xzy-cic60

xzy-cic61

客户名称:谢先生+董女士
申请类别:加拿大联邦技术移民
申请结果:通过
申请周期:2014年8月-2015年9月
谢先生,1987年出生,2007-2010年澳大利亚MONASH university学士学位,专业是人力资源管理。毕业后回国,在自家企业从事人力资源部门的管理人员。2014年8月开始申请加拿大移民,大约一年获得加拿大移民签证,本人的父母在之前申请加拿大投资移民,并获得成功,在多伦多生活和居住。。。在本文中,我们提供了申请移民的所有的文件。。。。。。