62-wang-cio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

客户名称:王先生+陈女士
申请类别:加拿大联邦技术移民
申请结果:通过
申请周期:2011年5月-2012年6月
王先生,1980年出生,1998-2002年河北大学自动化专业本科,2003-2006年华北电力大学研究生,专业是模式识别与智能系统。2011年5月开始申请加拿大技术移民,仅仅用了1年时间就办成了,目前申请人工作和生活在加拿大维多利亚市。。。。。。