wty-46

son-01

son-02

son-03

son-04

son-05

son-06

son-07

son-08

son-09

son-10

son-11

wty-01

wty-02

wty-03

wty-04

wty-05

wty-06

wty-07

wty-08

wty-09

wty-10

wty-11

wty-12

wty-13

wty-14

wty-15

wty-16

wty-17

wty-18

wty-19

wty-20

wty-21

wty-22

wty-23

wty-24

wty-25

wty-26

wty-27

wty-28

wty-29

wty-30

wty-31

wty-32

wty-33

wty-34

wty-35

wty-36

wty-37

wty-38

wty-39

wty-40

wty-41

wty-42

wty-43

wty-44

wty-45

wty-47

wty-48

wty-49

wty-50

wty-51

wty-52

wty-53

wty-54

wty-55

wty-56

wty-57

wty-58

wty-59

wty-60

wty-61

wty-62

客户名称:王先生+孔女士
申请类别:加拿大联邦技术移民
申请结果:通过
申请周期:2009年10月-2011年8月
王先生,1980年出生,1999-2003年山东师范大学食品科学工程专业本科,本科毕业之后考取中国科学院研究生院,就读生物化学工程专业并获得硕士学位。研究生毕业之后,在北京某生物工程公司从事食品添加剂研究和开发工作。2008年自己申请过一次加拿大移民,但由于对申请材料缺乏研究而导致退料。2009年8月找到我们,我们重新梳理了申请背景和文件,同年10月正式递交材料,在申请期间生了孩子,补充上去材料,不到2年时间就获得了加拿大移民的签证。。。。。。